- By Benedict Carey

Nasıl Öğreniriz

 • Title: Nasıl Öğreniriz
 • Author: Benedict Carey
 • ISBN: 9786055154929
 • Page: 199
 • Format: Paperback
 • Nas l reniriz Benedict Carey uzun y llar n e itim ara t rmalar n ve d n m noktas al malar n elekten ge irerek beynimizin bilgileri nas l z msedi i ve saklad hakk ndaki ger ekleri ortaya kar yor Her defas nda ayn s

  Benedict Carey, uzun y llar n e itim ara t rmalar n ve d n m noktas al malar n elekten ge irerek beynimizin bilgileri nas l z msedi i ve saklad hakk ndaki ger ekleri ortaya kar yor Her defas nda ayn sessiz oday ve al ma masas n tahsis etmek, al man n ger ekten de iyi bir y ntemi mi Rutin al ma d zeninizi de i tirmek, geri al m hat rlama g c n z geBenedict Carey, uzun y llar n e itim ara t rmalar n ve d n m noktas al malar n elekten ge irerek beynimizin bilgileri nas l z msedi i ve saklad hakk ndaki ger ekleri ortaya kar yor Her defas nda ayn sessiz oday ve al ma masas n tahsis etmek, al man n ger ekten de iyi bir y ntemi mi Rutin al ma d zeninizi de i tirmek, geri al m hat rlama g c n z geli tirebilir mi Tekrar yapmak gerekli midir Bu sorulara cevap arayan Carey, yo un bir ekilde al may zevksiz bir i olmaktan kar p g nl k hayat m z n bir par as haline getiren derin bir stratejiler okyanusu ke fediyor Yeni bir beceriyi renirken konular ve kavramlar harmanlaman n ak ll ca oldu unu ve bir sunum haz rlarken gece ge saatlere kadar al mak yerine sabah erkenden kalk p ineklemenin neden daha mant kl oldu unu a kl yor E er beynimiz bir renme makinesiyse o zaman ok tuhaf bir ekilde i liyor ve Carey bu tuhafl nas l avantaja d n t rebilece imizi g steriyor Nas l reniriz , renmeye yeni bir yakla mdan daha fazlas hayat n nimetlerinden en iyi ekilde yararlanman n bir k lavuzu da Kim b yle bir esere ilgi duymaz ki Scientific American Haf za bilimi hakk nda bilinenlerin o unu bu kadar g zel bir ekilde derleyen ve tatbiki son derece kolay tavsiyelerle bulu turan ba ka bir kaynak okumad m Daniel T Willingham, Virginia niversitesi nde psikoloji profes r Tan t m B lteninden

  1 thought on “Nasıl Öğreniriz

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *